+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Mar chuid d’Fhuadar Feabhra, tá ár gcomórtas filíochta faoi lán seoil. Our poetry competition for Creative February is under way. Some lovely entries already recieved!

Comórtas chun an dán Gaeilge nó dán dátheangach (Gaeilge & teanga eile) is fearr a aimsiú! We’re looking to find the best Irish language or bi-lingual (Irish & other language) poem.

Duaiseanna airgid le buachan! 🎊

Bunaigh do dhán ar théama amháin (nó níos mó) ón liosta seo / Theme(s) to be chosen from:

  • Mo Scoil – My School
  • An Ghaeilge – Irish language
  • An tEarrach – Spring
  • Grá/Briseadh Croí – Love/Heartbreak
  • Stair na hÉireann – Irish History

Poems can be entered on hardcopy (written or typed) or as a digital document, voice recording, or video recording. Further details of entry to the competition on Teams. Gach eolas ar Limistéar na Scoláirí ar Teams maidir leis an iontráil a dhéanamh, agus glacfar leis an dán i neart formaidí éagsúla. Bíodh teideal ar do dhán, agus déan seiceáil le do mhúinteoir Gaeilge sula ndéanfar iontráil.

Beirigí bua! #barrfeabhaissanoideachas #creativefebruary #fuadarfeabhra