+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie
Tá an-áthas orainn a fhógairt go mbeidh Club Osraí ag tosú go luath! Tá clárú ar oscailt ar líne ar Way to Pay go dtí an 21/02/24.
We’re very excited to meet the 6th Class pupils who will be taking part in Club Osraí, which begins soon! Registration is available online via Way to Pay until 21/02/24.
Tá 2 rogha ar fáil / There are 2 choices available:
Rogha A / Option A: Ranganna Gaeilge(Irish classes), gníomhaíochtaí(activities) & turas(trip)
Rogha B / Option B: Gníomhaíochtaí(activities) & turas(trip)
Is féidir an clárú agus íocaíocht a dhéanamh anseo / Registration and payment can be made via this link: https://www.way2pay.org/View-Courses/sid/658
Tá súil againn go mbeidh spórt is spraoi againn trí Ghaeilge sa chlub. We hope Club Osraí will provide plenty of opportunity for fun and learning through Irish!
Measúnú Iontrála / Entrance Assessment:
Beidh ár measúnú iontrála ar siúl ar an Satharn 2ú Márta 2024. Tuilleadh eolais le teacht.
Our entrance assessment will take place on Saturday 2nd March 2024. More details to follow soon.