+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Thug an scríbhneoir Róisín Sheehy sraith cheardlanna uaithi ar scríbhneoireacht chruthaitheach do Bhliain 5 i rith mhí Feabhra. Writer Róisín Sheehy guided 5th Years through a series of workshops on creative writing.

Sna ceardlanna seo iarradh ar dhaltaí a gcuid smaointí a bhreacadh gan eagarthóireacht, chomh maith le bheith toilteanach blaiseadh dá gcuid saothar a roinnt lena chéile. Díríodh ar ionspioráid a bhaint as nithe éagsúla mórthimpeall orainn, leithéidí an dúlra, píosaí ceoil, agus seanchas na hÉireann. These workshops throughout the month challenged the students to try stream-of-consciousness writing, encouraged them to share their work with one another, as well as to explore aspects of nature, music, and Irish traditions as inspirations for their writing. 

This series dovetailed well with our participation in Creative February. Chuir an tsraith seo go mór le himeachtaí d’Fhuadar Feabhra inár scoil. Buíochas mór le Róisín í fhéin, chomh maith le Poetry Ireland / Éigse Éireann as an maoiniú!

#barrfeabhaissanoideachas #pobalgaelach #fuadarfeabhra