+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Ceardlann Slándáil ar líne

Ar an gCéadaoin d’fhreastal Bl 1 ar cheardlann Slándáil ar Líne tugtha ó Gharda Lisa Ní Cheallaigh.  Le tamall anuas, thugamar faoi deara an tionchar atá ag teicneolaíochtaí agus treochtaí nua ar an mbealach a úsáideann daoine an t-idirlíon. Baineann go leor tairbhí le glacadh na dteicneolaíochtaí nua seo, ach ag an am céanna, is gá do mhic léinn bheith eolach ar na rioscaí nua a d’fhéadfaidís a chruthú dár sábháilteacht agus sláine phearsanta. Bhí sé ina chuspóir ag an gceardlann daltaí a threorú maidir leis an tábhacht a bhaineann le húsáid shábháilte is iad ar an idirlíon. Míle buíochas do Lisa as teacht chuig an scoil.

Ar an gCéadaoin first year students had a workshop on online safety and security delivered by local community garda Lisa Kelly. The programme addressed personal safety issues that arise through communicating using new media. It aims to foster a sense of care and respect for others online or when using mobile phones and to equip students with the skills to deal effectively with cyber bullying. Míle buíochas do Lisa as teacht chuig an scoil.