+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Bhain an Idirbhliain an-sult agus tairbhe as an gceardlann 3 lá le Young Irish Film Makers. A fantastic 3 day workshop completed today, in which our Transition Year students created, filmed, edited, and presented 2 short films. Huge thanks to Kevin and past-pupil Tommy. Bhí obair den scoth ar siúl thar an tréimhse 3 lá, agus scileanna iontacha á bhforbairt nuair a chruthaigh, thaifead, d’eagraigh agus thaispeáin na daltaí a gcuid scannán. Gabhaimid buíochas ollmhór le Kevin agus iarscoláire Tommy ó YIFM!