+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Blitzchomórtas Sacair – Soccer Blitz

Bhí ard-lá ag an gcéad bhliain ag Páirc an Chaisleáin a bhuíochas le lucht na hidirbhliana. Rinne an idirbhliain sár-jab ag eagrú an lae, ag obair mar bhainisteoirí, réiteoirí, oifigigh phoiblí agus maor foirne ina measc. A great day in the Castle Park with thanks to our Transition Year Future Leaders. They did a spectacular job organising the event, taking on roles of managers, referees, officials and stewards.
Bhí orthu go leor iarrachta a chur isteach chun an blitz a reachtáil: ag cur lá gan éide scoile ar siúl chun airgead a bhailiú i gcomhair duaiseanna, ag ceannach feadóga agus duaiseanna, ag fógairt an bhlitz, ag eagrú na bhfoirne, ag glacadh pictiúr agus ag cinntiú gur éirigh go breá leis an mblitz. Gan dabht tá scileanna ceannaireachta iontu ar fad agus beidh siad á dtaispeáint arís i rith na bliana! An awful lot of preparation went in to making the event run smoothly, including: a non-uniform day to raise money for prizes, buying equipment and prizes, announcing the event, organisation of teams, photography and so on. They have surely developed their leadership skills and will continue to do so throughout the year! 
Visit their Instagram account / Coimeád súil orthu ar an gcuntas Instagram: @ cpoceannairidontodhchai  Maith sibh uilig!