Tionscadal Creative Clusters

Tionscadal Creative Clusters

Bhí ríméad orainn aitheantas ar leith a fháil as an sárobair ar Creative Clusters i bpreasráiteas an Aire Oideachais an tseachtain seo. We were delighted to be highlighted by the Minister for Education as a result of our hard work on the Creative Clusters pilot...