+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Ceardlann spreagúil! Engaging session with our staff and Dr. Finn Ó Murchú of Mary Immaculate College on successful team teaching, where collaboration during lessons can enhance learning. This practice is part of the culture of collaboration we’ve developed through the years in our school and today’s session allows us to build on our understanding.

Bhain ár bhfoireann an-tairbhe as an gcur agus cúiteamh leis an Dr. Finn Ó Murchú as Coláiste Mhuire gan Smál agus ceardlann ar bhuíonteagasc rathúil á chur i láthair aige. Tagann an buíonteagasc go mór leis an gcultúr comhoibríoch atá cothaithe againn i gColáiste Pobail Osraí agus chuidigh an seisiún inniu linn ár dtuiscint air seo a fhorbairt.

#BarrFeabhaisSanOideachas   #ExcellenceInEducation