+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie
Bhí comórtas Countdown do Blianta 4 & 2 ar an Luan 17/10 agus do dhaltaí Bl1 maidin Dé Chéadaoin mar chuid de himeachtaí seachtain na mata. Bhain siad an-sult as agus comhghairdeas mór leis na buaiteoirí uile.
As part of Maths Week 2022 the Maths department organised two Countdown competitions, the first amongst the 2nd and 4th Years on Monday and the second for the 3 First Year groups Wednesday morning. We hope all involved enjoyed the game and congratulations to our winners:
Bliain 1: Hilary, Erin & Sadhbh
Blianta 2&4: Ruth, Saoirse, Dylan & Caleb
Baineadh an-sult freisin as na dúshláin laethiúla ar Teams i rith na seachtaine. There was great fun with the daily challenges on Team throughout the week.

Buaiteoirí dhúshláin Sheachtain na Mata / Challenge Winners:

Sinsearach/Senior;
Céad áit – Tadhg
Dara háit – Luka

Sóisearach/Junior;
Céad áit – Ruth

Maith sibh ar fad a ghlac páirt sa comórtas! Well done to all who took part during the week.👏