+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Bealach chun na craoibhe / The path to the final:

Tosaíodh an cluiche leathcheannais le díograis ‘is diongbháilteacht. Bhí na cailíní tiománta an lámh in uachtar a fháil ón tús. Fuarthas é cinnte ach ní gan troid chuimsitheach ó Scoil Aireagail. Chuir na céilí comhraic ár gcailíní faoi bhrú ollmhór le hionsaithe cumhachtacha ach d’éirigh linn iad a choiméad amach.
Laistigh de thús an dara leath, fuair Ruth Ní C. cúl tar éis cic saor láidir tógtha ag a deirfiúr Ríona. Ní raibh an bua daingnithe againn áfach agus fuair siad cúl ar ais tar éis cic pionóise.
Níor chaill ár gcailíní misneach agus bhrúigh siad ar aghaidh le sár-imirt uathu. Faoi dheireadh fuaireamar seans chun cúl an bhua a fháil agus thapaigh Róisín Sabhaois an deis, tar éis gluaiseachta gasta ‘is aclaí.
Bhíomar tríd chuig an gcraobh, le himirt Dé Máirt sa Watershed!The semi-final started with plenty of hard work and determination. Our girls were determined to get the upper hand from the get-go. They did indeed achieve it but not without a comprehensive fight from Scoil Aireagail. Our oppenents put our girls under immense pressure but we succeeded in keeping them out.
Within the first few minutes of the second half, Ruth Ní C secured our first goal after a strong free kick taken by her sister Ríona. The win was not secured by any means though and the opposition levelled the match with a penalty kick.
Our girls didn’t lose courage however and they pushed on with fantastic play. Finally we got the chance to get the winner and Róisín Sabhaois seized the opportunity with quick and agile movement.
We were through to the final to be played on Tuesday in the Watershed! 

Lá na craoibhe! / Final day!

Bua gan stró ag na cailíní sinsearacha sa chluiche cheannais 💃🏼⚽️🥅

Coláiste Pobail Osraí 8 – 0 Duiske College

Éacht ollmhór bainte amach ag na cailíní Osraí sa chraobh KCETB sacar inniu.
Thosaigh siad go láidir agus níorbh fhada go bhfuair Ríona Ní Chrualaoich, duine dár leaschaptaein, an chéad chúl. Ar dheis, ar chlé gur imigh sí, ag cur ionadh ar ár slua. Lean uirthi ceann draíochtúil eile a fháil in éindí le dhá cheann ó Jane Ní hUallacháin agus dhá cheann ó Doireann Ní Mhurchú, gach uile cheann acu sa chéad leath.
Laistigh den dara leath, d’éirigh le Ruth Ní Chrualaioch, deirfiúr Ríona, a hainm a chur ar chlár na scór. Throid na cailíní ar aghaidh in ainneoin an scóir mhóir agus bhí sárthaispeántas cosanta léirithe ag ár gcosantóirí, go háirithe ag Róisín Ó Súilleabhán agus Mollie Ní Lionnáin, ár leaschaptaen eile. Faoi dheireadh tar éis brú cuimsitheach uathu, d’éirigh le Róisín Sabhaois a hainm a chur leis na réaltaí eile. Imirt den chéad scoth agus éacht ar dóigh bainte amach ag ár gcailíní. Osraí abú!

An fhoireann:
Rebecca Ní hÓgáin, Mollie Ní Lionnáin (leaschaptaen), Róisín Ó Súilleabhán, Sofia Marsella, Janet Ní Choigligh, Aibhe Ní Churnáin, Ríona Ní Chrualaioch (leaschaptaen), Doireann Ní Mhurchú, Ruth Ní Chrualaioch, Jane Ní hUallacháin, Róisín Sabhaois

Ionadaithe:
Sorcha de Búrca, Saoirse Breathnach, Grace Ní Shúilleabháin, Róisín Ní hUallacháin, Ellie Ní Mhairtín Eideáin, Molly de Búrca, Ella Tyl.

Cóitseálaithe:
Cian Ó Curnáin
Caleb Ó hÓgáin Iarsach
Cormac Ó Cinnéide de Paor
Noah Ó Maonaigh

Síoraí Spraoi:
Bo Connery de Buitléir

Scórálaithe:
Ríona Ní Chrualaioch ⚽️⚽️
Jane Ní hUallacháin ⚽️⚽️
Doireann Ní Mhurchú ⚽️⚽️
Ruth Ní Chrualaioch ⚽️
Róisín Sabhaois ⚽️

Míle buíochas le M.Aisling!!