+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Iarrtas Bosca Bróig na Nollag/ Christmas Shoe Box Appeal

Bhí Bl 3 an-ghnóthach ag obair ar son Iarrtas Bosca Bróig na Nollag.  Gabhaim míle buíochas dóibh as ucht a gcuid oibre agus dosna daltaí eile as ucht a gcuid tacaíochta!

Our 3rd year SPHE classes were very busy organising gift filled shoe boxes for the Christmas Shoe Box Appeal. Míle buíochas to the many students who took part, and  well done to Múinteoir Deidre and Bl 3 for all their hard work.

 

VLUU L110, M110  / Samsung L110, M110