Board of Management

Board of Management

In the spirit of Partnership, Kilkenny and Carlow ETB has established a board to manage the school on behalf of and in cooperation with and for the benefit of the students and their parents and to provide an appropriate education for each student at the school. The board consists of ETB board members, Parent Representatives and Staff Representatives.
The Board of Management meet at least five times a year and when meetings are needed.

Board of Management

Caitlín Mhic Charthaigh (Ionadaí Coiste Gairmoideachais) [Cathaoirleach]
Cr. Patrick McKee (Ionadaí Coiste Gairmoideachais)
Cr. Maurice Shortall (Ionadaí Coiste Gairmoideachais)
Treasa Ní Bhraonáin (Iondaí Foirne)
Lughaidh Ó Néill (Ionadaí Foirne)
Michelle Ní Bhuachalla (Ionadaí Tuismitheora)
Breandán Ó Laoghaire (Ionadaí Tuismitheora)
Seán ó hArgáin (Ionadaí Gaelscoile)
Fiona Uí Shuilleabháin (Ionadaí Pobail)
Cathnia Ó Muircheartaigh (Ag freastal) [Rúnaí an bhoird]
Síona Nic Eoin (Ag freastal) [Rúnaí taifead an bhoird]
Eileen Curtis (Ag freastal) [Oifigeach Oideachais an BOO]
Cynthia Deane (Ag freastal) [Príomhoifigeach an BOO]