+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Bord Bainistíochta

Tá bord bunaithe ag Bord Oiliúna agus Oideachais Chill Chainnigh agus Cheatharlach chun bainistiú a dhéanamh ar an scoil i gcomhpháirtíocht leis na páirtithe oideachais, na tuismitheoirí , an BOO agus múinteoirí an Choláiste. Tá ionadaíocht ag an BOO, na tuismitheoirí agus na múinteoirí ar an mbord mar aon le hionadaí ó Ghaelscoil Osraí.

Bíonn tuairim is cúig chruinniú le linn na bliana, nó nuair is gá.

Baill an Bhoird

Caitlín Mhic Chárthaigh (Ionadaí Coiste Gairmoideachais) [Cathaoirleach]

Cr. Pat O’Neill (Ionadaí Coiste Gairmoideachais)

Tomás de Buitléir (Ionadaí Foirne)

Gemma Ní Bhroin (Ionadaí Foirne)

Dr. Tadhg Ó Crualaoich (Ionadaí Tuismitheora)

Emma de Buitléir (Ionadaí Tuismitheora)

Seán Ó hArgáin (Ionadaí Gaelscoile)

Malcolm Noonan TD (Ionadaí Pobail)

Cathnia Ó Muircheartaigh (Ag freastal) [Rúnaí an bhoird]

Síona Nic Eoin (Ag freastal) [Rúnaí taifid an bhoird]

Pauline Egan (Ag freastal) [Stiúrthóir Scoileanna an BOO]

Eileen Curtis (Ag freastal) [Príomhoifigeach an BOO]