Bord Bainistíochta

Bord Bainistíochta

Tá bord bunaithe ag Bord Oiliúna agus Oideachais Cill Chainnigh agus Ceatharlach chun bainistiú a dhéanamh ar an scoil i gcomhpháirtíocht leis na páirtnéirí oideachais, na tuismitheoirí , an BOO agus múinteoirí an Choláiste. Tá ionadaíocht ag an BOO, na tuismitheoirí agus na múinteoirí ar an mbord mar aon le ionadaí ó Ghaelscoil Osraí.

Bíonn tuairim is cúig cruinniú le linn na bliana, nó nuair is gá.

Bord Bainistíochta

Caitlín Mhic Charthaigh (Ionadaí Coiste Gairmoideachais) [Cathaoirleach]
Cr. Patrick McKee (Ionadaí Coiste Gairmoideachais)
Cr. Maurice Shortall (Ionadaí Coiste Gairmoideachais)
Treasa Ní Bhraonáin (Iondaí Foirne)
Lughaidh Ó Néill (Ionadaí Foirne)
Michelle Ní Bhuachalla (Ionadaí Tuismitheora)
Breandán Ó Laoghaire (Ionadaí Tuismitheora)
Seán ó hArgáin (Ionadaí Gaelscoile)
Fiona Uí Shuilleabháin (Ionadaí Pobail)
Cathnia Ó Muircheartaigh (Ag freastal) [Rúnaí an bhoird]
Síona Nic Eoin (Ag freastal) [Rúnaí taifead an bhoird]
Eileen Curtis (Ag freastal) [Príomhoifigeach an BOO]