+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

An tseachtain seo caite chuir rang Béarla Bl1-Toraigh a gcuid eolais ar theicnící scannánaíochta i bhfeidhm trína gcuid oibre a phleanáil, a scannánú agus a chur in eagar. Bhain siad taitneamh ansin as a gcuid oibre a thaispeáint agus vótáil siad ar cé acu an scannán ab fhearr.

This week 1st Year-Toraigh put their knowledge of film techniques to work in their English class by planning, filming and editing their work. They then enjoyed a screening of their work and voted on whose film was best. Great work done by all! Obair iontach déanta ag gach duine! #barrfeabhaissanoideachas