+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Daltaí i mBliain 1 ag baint úsáide as Leabhrán Téarmaí le COGG chun drámaí beaga rólimeartha a chumadh agus a léiriú sa ramg Gaeilge. 1st Year Irish Class using their Irish terminology books to help write and perform roleplays in class. An seanfhocal ‘Is fearr Gaeilge bhriste ná Béarla cliste’ an teideal a bhí ar a ndrámaí.

Both creative and language skills being exercised and developed. Neart scileanna cruthaitheachta agus teanga á bhforbairt.

#BarrFeabhaisSanOideachas #Gaeilge