+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Coláiste Pobail Osraí has sent out offers for First Year 2021-22. A reminder that offers must be accepted before Wednesday 25/11/20.

If you have received an offer for your child, you must accept the offer by 25/11/20, either by returning the slip provided, or via www.osrai.ie/claru

Places not accepted by the closing date will be offered to those on our waiting list.

Late applicants, those who applied after our closing date for applications, are on our waiting list. If you sent in an application on time but haven’t received an offer, or if you have any query, please contact the school office by email to eolas@osrai.ie or by calling 056-7764557.

 

Meabhrú go bhfuil áiteanna do Bhliain a hAon seo chugainn seolta, agus go gcaithfear glacadh le háiteanna roimh an gCéadaoin 25/11/20.

Má tá offráil faighte agat dod’ pháiste, ní mór duit glacadh leis roimh 25/11/20, tríd an duillín a sheoladh ar ais nó ag www.osrai.ie/claru

Táirgfear áiteanna nár glacadh leo dóibh siúd ar an liosta feithimh ina dhiaidh sin.

Tá iarrthóirí déanacha, nár sheol iarratas isteach roimh an dáta dúnta d’iarratais, ar ár liosta feithimh. Má chuir tú iarratas isteach in am, agus nach bhfuair tú offráil ón scoil, nó má tá aon cheist agat, bí i dteagmháil linn ar eolas@osrai.ie nó 056-7764557.