+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Ghlac daltaí na Céad Bhliana páirt sa chomórtas ‘An bhfuil tú níos cliste ná na múinteorí?’ Our First Year students took on their teachers in a game of ‘Are you smarter than the teachers?’

Chuaigh siad in iomaíocht le M.Keith, M.Máire agus M.Lughaidh. B’éacht é do Bhliain 1 an lámh in uachtar a fháil ar fhoireann na múinteoirí! Buíochas mór le láithreoirí Tomás agus Daisy a chuir go mór leis an gcluiche. The students, in teams of three, took on a panel of our finest minds, in múinteoirí Keith, Mary, and Lughaidh. A huge thanks to our presenters, Tomás and Daisy, Cinnirí and members of the Coiste Gaeilge.

#cúram #meas #pobalgaelach #barrfeabhaissanoideachas