+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Board of Management Parent Nominations

Re: Coláiste Pobail Osraí – Board of Management Nominations.

Nasc chuig an fhoirm ainmniúchán – Link to nomination form

A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí, a chairde,

Iarradh orm ag Bord Oideachais & Oiliúna Chill Chainnigh & Cheatharlaigh tabhairt faoi ionadaithe tuismitheoirí a roghnú don Bhord Bainistíochta i gColáiste Pobail Osraí de réir an Acht Oideachais 1998.

S’é comhdhéanamh an Bhoird Bainistíochta ná:

 • Beirt/Triúr ionadaí ó Bhord Oiliúna & Oideachais Chill Chainnigh & Cheatharlaigh.
 • Beirt ionadaí óna tuismitheoirí/caomhnóirí (ceann fireann agus ceann baineann)
 • Beirt ionadaí óna múinteoirí (ceann fireann agus ceann baineann).
 • Suas go beirt ionadaithe pobail

Is é an módh toghcháin don bheirt ionadaí óna tuismitheoirí/caomhnóirí ná é seo a leanas:

 1. Iniata tá cóip den bhfoirm ainmniúcháin.  Is féidir leat tuismitheoir/caomhnóir fireann amháin agus tuismitheoir/caomhnóir baineann amháin a mholadh.
 2. Ba cheart go mbeadh moltóir agus cuiditheoir, atá ina dtuismitheoirí/caomhnóirí i gColáiste Pobail Osraí faoi láthair, ag gach duine ainmnithe, a bheadh sásta an fhoirm ainmniúcháin a shíniú.
 3. Caithfidh an duine ainmnithe, atá ina t(h)uismitheoir/c(h)aomhnóir i gColáiste Pobail Osraí faoi láthair, an t-ainmniúchán a ghlacadh agus a adhmháil go bhfuil sé/sí ag glacadh leis, tríd an fhoirm ainmniúcháin a shíniú.
 4. Ba cheart go mbeadh an fhoirm ainmniúcháin comhlánaithe seolta ar ais chuig Príomhoide Coláiste Pobail Osraí ar nó roimh 12. 00i.n. ar an 3ú Deireadh Fómhar.  Ní ghlacfar le hainmniúcháin ina dhiaidh sin.
 5. Nuair a bheidh na foirmeacha ainmniúcháin comhlánaithe ar ais, dáilfear páipéir vótála más gá.  Caithfidh páipéir vótála comhlánaithe a bheith ar ais san scoil ar nó roimh 4.30i.n. ar an 10ú Deireadh Fómhar. Déanfar na vótaí a chóireamh ar an 11ú ag a 10.00rn mas an do thoghachán.

Tá ról an-mhór ag ionadaithe tuismitheoirí ar Bhord Bainistíochta na scoile maidir le cúrsaí bainistíochta agus cruthaíonn sé modh cumarsáide tábhachtach chun dearcadh agus tuairimí tuismitheoirí a chur os comhair údaráis na scoile.

Go hiondúil beidh cruinniú den Bhord Bainistíochta cúig huaire sa bhliain ag 4.30i.n. san scoil.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat as ucht aird a thabhairt ar an ngnó tábhachtach seo.

Má tá aon cheist ag aon duine is feidir teacht i dteagmháil liom trí glaoch ar an oifig.

Is mise le meas,

Cathnia Ó Muircheartaigh

Príomhoide.

Re: Coláiste Pobail Osraí – Board of Management Nominations.

Dear Parents/Guardians,

I have been requested by Kilkenny and Carlow Education and Training Board to commence the process of selecting parent/guardian representatives for a new Board of Management of Coláiste Pobail Osraí as required under the Education Act 1998. It is proposed that the Board of Management will be in place soon and to this end it may be necessary to hold an election to elect two parent /guardian nominees to the Board.

The board of Management membership is made up of:

 • Two /Three KCETB nominees
 • Two parent/guardian nominees (one male and one female)
 • Two teaching staff nominees (one male and one female)
 • Up to two other community/business nominees

The procedure for the election of the two parent / guardian nominees is as follows:

 1. A copy of the nomination form is HERE. You may nominate one male (e.g. father) and one female (e.g. mother) parent/guardian on this form.
 2. Each person nominated must have a proposer and a seconder who must sign the nomination form.
 3. The person nominated must acknowledge the acceptance of the nomination by signing the nomination form.
 4. The completed nomination form must be returned to the Principal of Coláiste Pobail Osraí on or before 4.00pm on 3rd October. Nominations received after this date will not be considered.
 5. Following the receipt of the completed nomination forms, Ballot (Voting) Papers will/may be issued should there be a number of male and/or female nominees. The deadline for the return of the completed voting papers will be 4.00pm on the 10th October counting of votes will take place on the school premises on 11th October, commencing at 10.00am sharp.

The inclusion of parent / guardian nominees on the Board of Management of the school is a recognition of the important role played by parents / guardians in the management of the school and it provides an important line of communication through which parents / guardians’ views may be made known to the school authorities.

Board of Management meetings normally take place five times over the academic year and are held on the school premises at 4.30p.m.

I trust you will give this matter your serious attention.

If you have any queries please feel free to contact me through the office.

Yours Sincerely,

Cathnia Ó Muircheartaigh,

Principal