+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

We wish all exam students the best of luck as they start tomorrow. Guímid gach rath ar na daltaí a thabharfaidh faoi scrúduithe amárach.

A lot of preparation has been done at this stage and we know they are well-prepared. Stay calm, read all questions carefully, attempt everything, and use your time wisely. Tá go leor leor ullmhúcháin déanta. Fan sochair, léigh gach ceist go cúramach, bain triail as gach rud, agus bí stuama le do chuid ama. Beidh sibh go breá!!