+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

2nd Year English students studying Shakespeare: An tseachtain seo, chruthaigh daltaí na dara bliana póstaeir do charachtair ó ‘The Merchant of Venice’, an dráma atá á staidéar acu mar chuid dá scrúduithe sa tSraith Shóisearach. Bhí go leor obair foirne agus cruthaitheacht á thaispeáint!

This week, second year students created posters for characters from ‘The Merchant of Venice’, the play they are studying as part of their Junior Cycle exams. There was lots of teamwork and creativity on display!