Comhghairdeachas mór Rachel!

Posted · Add Comment

  Rachel was presented with the award last Friday to honour her as the Coláiste Pobail Osraí­ Student of the year 2017. We wish her and all class and year group all the best in future years. Dhein sibh go h-iontach ar fad.  

Dates for Back to School/Dátaí ar ais ar scoil

Posted · Add Comment

Dátaí don dialann ag tús na bliana. Féilire na bliana ar osrai.ie/acmhainni Dates for return to school on August. Full calendar on osrai.ie/acmhainni and on calendar link on website. Bliain 1/First Year: .         Aoine 25ú Lúnasa/Friday 25th August   Bliain 1, 3, 6/First, Third and Sixth Years: .       […]

Braithimid uainn tú a mhúinteoir Cáit Uí Chionnaith

Posted · Add Comment

Is le croí trom a chuirimid in iúil daoibh go bhfuil bunaitheoir agus an chéad Múinteoir i bhfeighil Coláiste Pobail Osraí Cáit Ní Chionnaith tar éis bás a fháil. Ba mhaith linn ár gcomhbhrón a chur in iúil do Dheirdre, do Maeve agus do Chormac chomh maith lena ngaolta agus a cairde. It is with […]

School Calender & Booklists/Féilire, Leabharliostaí & Síntiúis Scoile

Posted · Add Comment

Tá cóip don Féilire Scoile, na Leabharliostaí agus liosta Síntiús Scoile ar an suíomh anois ar www.osrai.ie/acmhainni. Gach eolas ansin nó tar i dteagmháil leis an oifig A copy of the School Calendar, Booklists and School Contributions and fees are now available on the website at http://www.osrai.ie/acmhainni Please contact the school office if you have any […]