Foireann na Scoile 2016-2017

Múinteoir Ábhar
Cathnia Ó Muircheartaigh
Príomhoide
Madailín Mhic Lochlainn
Leas-phríomhoide, Creideamh.
Áine Máire Ní Dhoráin
Gaeilge, Eacnamaíocht Bhaile.
Máire Uí Shluain
Mata, Béarla.
Síona Nic Eoin
Ealaín, O.S.P.S.
Laura Seoighe
Staidéar Gnó, Mata.
Deirdre Ní Mhaicín
Ceol, Mata, O.S.S.P.
Lughaidh Ó Neill
Eolaíocht, Bitheolaíocht, Ceimic.
Micheál Seoighe
Adhmadóireacht, Teicneolaíocht.
Gemma Ní Bhroin
Tíreolaíocht, Gaeilge.
Máire Uí Dhrisceoil
Cúntóir riachtanas Speisialta
Siobhán de Barúin
Fraincis, Mata.
Keith Ó Muirí
Stair.
Treasa Ní Bhraonáin
Béarla, Gaeilge, Gairmthreoir.
Narrell Ní Bhroin
Gearmáinis, Gaeilge, Ríomhaireacht.
Tomás de Buitléar
Fraincis, Gaeilge.
Breandán Ó Cinseallach
Mata, Staidéar Gnó.
Cillian Ó Conghaile
Corp oideachais, Mata.
Gráinne Sabhaois
Gaeilge, Gearmáinis.
Caoimhin Ó Buachalla
Eolaíocht, Fisic.
Áine Uí Mhaolmhuire
Rúnaí
Paul McDonald
Airí Scoile