Foireann na Scoile 2017-2018

Múinteoir Ábhar
Cathnia Ó Muircheartaigh
Príomhoide
Síona Nic Eoin
Príomhoide Tánaisteach, Ealaín.
Áine Máire Ní Dhoráin
Gaeilge, Eacnamaíocht Bhaile.
Máire Uí Shluain
Mata, Béarla.
Micheál Seoighe
Adhmadóireacht, Teicneolaíocht.
Gemma Ní Bhroin
Tíreolaíocht, Gaeilge.
Lughaidh Ó Neill
Eolaíocht, Bitheolaíocht, Ceimic.
Deirdre Ní Mhaicín
Ceol, Mata, O.S.S.P.
Siobhán de Barúin
Fraincis, Mata.
Keith Ó Muirí
Stair, Tíreolaíocht.
Treasa Ní Bhraonáin
Béarla, Gaeilge.
Tomás de Buitléar
Fraincis, Gaeilge.
Breandán Ó Cinseallach
Mata, Staidéar Gnó, Eacnamaíocht.
Gráinne Sabhaois
Gaeilge, Gearmáinis.
Caoimhin Ó Buachalla
Eolaíocht, Fisic, Ceimic, Mata.
Eimhín Ó GríofaCorp Oideachais.
Cáit BreathnachGaeilge, Creideamh, O.S.P.S.
Sineád Ní FhaoileáinGaeilge.
Máire Uí Dhrisceoil
Cúntóir riachtanas Speisialta
Áine Uí Mhaolmhuire
Rúnaí
Paul McDonald
Airí Scoile
Monica MichalskaGlantóir