Foireann na Scoile 2017-2018

Múinteoir Ábhar
Cathnia Ó Muircheartaigh
Príomhoide
Síona Nic Eoin
Príomhoide Tánaisteach, Ealaín, O.S.P.S.
Áine Máire Ní Dhoráin
Gaeilge, Eacnamaíocht Bhaile.
Máire Uí Shluain
Mata, Béarla.
Micheál Seoighe
Adhmadóireacht, Teicneolaíocht.
Gemma Ní Bhroin
Tíreolaíocht, Gaeilge.
Lughaidh Ó Neill
Eolaíocht, Bitheolaíocht, Ceimic.
Deirdre Ní Mhaicín
Ceol, Mata, O.S.S.P.
Siobhán de Barúin
Fraincis, Mata.
Keith Ó Muirí
Stair, Tíreolaíocht.
Treasa Ní Bhraonáin
Béarla, Gaeilge.
Tomás de Buitléar
Fraincis, Gaeilge.
Breandán Ó Cinseallach
Mata, Staidéar Gnó, Eacnamaíocht.
Gráinne Sabhaois
Gaeilge, Gearmáinis.
Caoimhin Ó Buachalla
Eolaíocht, Fisic, Ceimic, Mata.
Emer Ní ChaoimhGarimthreoir, Corp Oideachais.
Eimhín Ó GríofaCorp Oideachais.
Cáit BreathnachGaeilge, Creideamh.
Ben Ó MathúnaStair, Gaeilge.
Máire Uí Dhrisceoil
Cúntóir riachtanas Speisialta
Áine Uí Mhaolmhuire
Rúnaí
Paul McDonald
Airí Scoile
Monica MichalskaGlantóir