Dáil na Scoile

Is struchtúr ionadaíoch é Dáil na Scoile do na daltaí amháin, trínar féidir leo a bheith páirteach in imeachtaí na scoile. Bíonn said ag obair i bpáirtíocht le bainistíocht na scoile, leis an Cóiste Tuismitheoirí agus leis an bhFoireann chun an scoil a fheabhsú.

Bíonn cruinnaithe ar siúil dhá uair gach téarma ag am lón le M. Síona.


Dáil na Scoile

Dáil Na Scoile


Meantoirí

Meantoirí RangaBl1


Leas Uachtarán agus Uachtarán de Dháil na Scoile

LeasUacht Agus Uachtarán